Weboldalunk fejlesztés alatt, hamarosan megújult weboldallal jelentkezünk!
friss információk elérhetők itt: EpFarmBT

      Tisztelt Látogató! Weboldalunk egy olyan magyar „szabadalmat”, fejlesztést mutat be, mely lehetővé teszi nagy fesztávok lefedését fából készült rácsos tartós szerkezetekkel úgy, hogy a kötések nem tartalmaznak fém kötőelemeket. Így teljesül a szerkezet homogenitása, a fa kedvező tulajdonságai maximálisan kihasználhatók. 1989-től több mint 420000 m2, számtalan formájú és méretű tető készült ilyen technológiával.

Fa az építészetben

    Az utóbbi évtizedekben a fa, mint építőanyag világszerte reneszánszát éli, amely több tényezőnek köszönhető. Egyrészt a krónikussá váló fahiány következtében a kevésbé értékes faanyagok alkalmazásával készülő ragasztott faszerkezetek kerültek előtérbe, másrészt a korszerű fűtőanyagok elterjedése révén csökkent a fának tüzelőanyagként történő felhasználása. Napjainkban az építmények egyre mesterkéltebbé váltak a műanyagok túlzott felhasználása miatt, így új igény jelentkezett az építmények kizárólag természetes építőanyagokból (égetett kerámia, kő, fa) történő építésére. A nagy terek lefedésének igénye ugyancsak előmozdította a fatartók alkalmazását, mégpedig kis tömege, esztétikus megjelenése, könnyű szerelhetősége (gyors kivitelezés) miatt. A fa építőipari célú felhasználásának azonban természetes eredete szab határt. Az építőipari szakemberek jó része idegenkedik a fa alkalmazásától, mert a fa egyrészt korhad, másrészt ég, vagyis élettartama és megbízhatósága nem éri el a „kívánt” mértéket. Hozzátehetjük, a kívánt mérték alatt a vasbeton élettartamát értik. Ez a meggondolás inkább szűklátókörű, mint modern. Azok a tervezők és kivitelezők, akik megismerik a fa jellegzetességeit, csodát tudnak alkotni fából. Ha felismerjük, hogy ez az anyag bizony halandó, hiszen a természet anyag-körfolyamatainak része, és gondos karbantartást, odafigyelést igényel, akkor látjuk be, mit jelent a természetesség.
    Mindennapjainkban a gazdasági szakemberek a fenntartható fejlődés megvalósítása mellett teszik le a voksukat. Ezért is fontos a fa, mint alapanyag, hiszen megújuló és környezetbarát energiaforrásként eleget tesz a kívánt követelményeknek.

Tovább

Hagyományos ácsolt fa tartószerkezetek

    A hagyományos ácsolt fa tartószerkezetek önálló szerkezetként való alkalmazása az erdőkben kitermelt faanyag méreteinek folyamatos csökkenésével, a minőségi arányok romlásával, az árak emelkedésével mindinkább visszaszorul. Ennek ellenére a mai napig jelentős szerepük van az egyszerűbb épületek és építmények, kisebb fesztávú szerkezetek, pl.: fedélszékek esetében, valamint egyes összetett szerkezeti megoldások, pl.: rácsos tartók kialakításánál.

Vissza

Ipari technikával készített előregyártott fa tartószerkezetek

    Az elmúlt század közepén gazdasági okok miatt a hagyományos fa tartószerkezetek felhasználása visszaesett. Az elterjedőben lévő acél és vasbeton szerkezetek háttérbe szorították a hagyományos ácsolt szerkezeteket. A mérnökök feladata egyértelmű volt, olyan fa tartószerkezetek tervezése, amely versenyképes a konkurenciával. Az erőforrások szűkössége, nem lehetett gazdaságosan nagy keresztmetszetű fához jutni, szükségessé tette az építési módszerek átgondolását, takarékosabb megoldások bevezetését. A mérnökök felismerték, hogy a faanyagot még jobban kihasználhatják, ha a tömörfa használata helyett a fát kisebb alkotóelemekre bontják, majd azt újra egyesítik. Így ki lehet ejteni a nem megfelelő részeket és biztosítani lehet az azonos minőséget egy – egy szerkezeten belül. Az újra egyesítés történhet valamilyen méretezhető kapcsolóelem alkalmazásával, vagy ragasztással. A másik fontos tényező az élőmunka csökkentése volt, hiszen a bérköltségek nagyban befolyásolják egy szerkezet gazdaságosságát. Ezért a helyszíni munka lerövidülése, a szerelőjellegű ácsmunka és a faanyag-takarékosság igénye maga után vonta a korszerű, méretezett fa fedélszerkezetek kialakítását. Itt kell megemlíteni, hogy a jelentős fejlődés ellenére is a fa tartószerkezetek túlnyomórészt a tető részeként, fedélszerkezetként kerülnek beépítésre pedig alkalmazásuk más épületegységeknél is indokolt lenne.
    A korszerű fedélszerkezetek síkbeli tartókból épülnek fel. A tartók – ált. rácsos tartók, keretszerkezetek – 0,9-1,5 m távolságra helyezkednek el egymástól. A tartók anyaga jellemzően palló méretű, gyártás előtt faanyagvédőszerrel kezelt fenyő fűrészáru. A tartók rúdjai a csomópontokban kötődnek egymáshoz. A legegyszerűbb síkbeli csomóponti kapcsolat a szeglemezes vagy keményfacsapos kapcsolat. Gyakori még a szegező lemezes kapcsolat is, amely során egy perforált lemezen keresztül a fába bevert speciális bordás szegek biztosítják a kapcsolatot. A perforált lemez fémből készül, de rétegelt falemezből készült csomólemezes kapcsolat is kialakítható.
    A tartószerkezetek gyártását megelőzi a tetőszerkezetek tervezése. A tervezésnek ki kell terjednie a fedélszéktervre, minden egyes tartó faanyagának méretezésére és a tartók összes csomópontjának méretezésére. A gyártók általában rendelkeznek olyan számítógépes programmal, melynek segítségével a gyártmánytervi szintig lemenő tervezés egyszerűen elvégezhető. A tervezésnél az előregyártás korlátaiból adódó kötöttségeket is figyelembe kell venni, pl. gyárthatósági, szállíthatósági méret.
    Az előre gyártott elemeket az épületre általában daruval emelik be, de kisebb méretű és súlyú elemeknél a kézi beemelés is lehetséges. Az egyes tartóelemeket a fogadószerkezethez megfelelő fém kapcsolóelemekkel kell rögzíteni. Ilyen fémelemek is többféle méreten és formában, különböző teherbírási értékekkel kaphatók. A felépített tető térbeli merevítése rendkívül fontos, mivel a hagyományos tetőktől eltérően itt síkbeli elemek elhelyezéséről van szó. A korszerű, méretezett tetőtartók a legtöbb fedélszéknél alkalmazhatók. Előnyük az előregyártáson kívül a rendkívül gyors szerelhetőség. Egy-egy bonyolultnak tekinthető családi ház tetőszerkezete akár egy nap alatt is felépíthető. Gyakorlott kivitelezők 60-80 m hosszú ipari vagy mezőgazdasági épület tetejét szintén 1-2 nap alatt építik fel. Mivel kis keresztmetszetű beépített faanyagról van szó, a faanyag-takarékosság elérheti egyes esetekben a 40% -ot is.

    Kedvező az a tető, ahol az előre gyártott tartók faanyagának fajlagos mennyisége vízszintes területre vonatkoztatva 0,036 m³/m² alatt marad. A tető bonyolultságával ez a mutató növekszik. A síkbeli tartókból felépíthető tetők fesztávolságának méretállománya 6-25 m közötti, de újabban a tartók fesztávolsága a 30 m-t vagy még ennél nagyobb méretet is meghaladja. Nem célszerű alkalmazni előre gyártott tartókat azoknál a tetőknél, ahol kevés csomóponti kapcsolat van és kicsi a fesztávolság. Ott a hagyományos, helyszíni ácsmunka gazdaságosabb. Ilyen például a legtöbb 6 m-nél kisebb szélességi méretű, térdfalas kialakítású, beépítetlen tetőterű épület tetőszerkezete.

Keményfacsapos tartószerkezetek

    A „mérnöki faszerkezetek” kialakulásával és elterjedésével párhuzamosan jelentős mértékben elterjedtek a fém anyagú kötőelem megoldások. Időközben azonban bebizonyosodott, hogy a fémek előnyös tulajdonságaik mellett, számos, az építési tevékenység szempontjából kedvezőtlen sajátossággal is rendelkeznek, a fa építőanyagok hatásfokát pedig rontják. A fémből készült kapcsolóelemek tűzállósági határértéke mindig rosszabb, mint a faanyagé, így azok tűz esetén hamarabb tönkremennek. Hő hidat képeznek, páralecsapódást idéznek elő és csökkentik a faszerkezet kedvező épületfizikai tulajdonságait. Esetenként jelentős súlytöbbletet jelentenek a szerkezet számára, külön korrózióvédelmet igényelnek és mindez drágítja az alkalmazásukat.

    A legújabb fejlesztések a fa szélesebb körű kapcsolati alkalmazásának lehetőségeit vizsgálják és szorgalmazzák. Ennek egyik - napjainkban már széles körben elterjedt - példája a keményfacsapos tartószerkezetek.

Ezek főbb jellemzői:
  • síkbeli tartókként működnek, ahol a csomópontokban az elemek kapcsolatát akácfa csappal valósítjuk meg, így biztosítva a szerkezet homogenitását;
  • a felhasznált anyag statikailag kihasznált, a számításoknak megfelelő keresztmetszetek alkalmazhatók;
  • gyártásuk általában üzemben történik, állandó minőségben és rövidebb idő alatt;
  • kevés kötőelemet tartalmaznak
  • előregyárthatóak, ami csökkenti a helyszíni szerelés időtartamát;
  • a tartók behelyezése daruval történik
  • alkalmazásukkal nagy fesztávokat fedhetünk le közbenső támaszok nélkül (terek szabad kihasználása).

Keményfacsap

    A tartószerkezet lelke az akácfa csap, mely a csomópontokban az elemeket rögzíti. A csap átmérője 30 mm, ami a dmax = L/5-ből adódik, mivel a 15 cm-es deszka és palló könnyen beszerezhető, és hossza a szerkezet kialakításától függ, ami általában 100 mm. Gyártás során a csapot egy 30 mm-es furatba ragasztva ütjük be, ahol a ragasztó hatására és a környezetből felvett nedvesség miatt bedagad a furatba.

Faanyag

    A keményfacsapos tartók I. és II. osztályú fenyő fűrészelt fából készülnek. A tartók 5x15 cm-es pallókból és 2,5x15 cm-es deszkákból épülnek fel. Ha látszó szerkezetet készítünk, akkor gyalult faanyagot használunk. A faanyagot felhasználás előtt felület kezelni kell, amit általában áztatással oldunk meg. A felhasználásra kerülő alapanyagot és a kész tartókat is védeni kell az esőtől és az erős napsütéstől, mert a kis keresztmetszetű faanyag hajlamos a vetemedésre, csavarodásra. A beütött csapok nedvesség miatti túlzott dagadása pedig káros feszültségeket hozhat létre.

Keményfacsapos faszerkezetek gyártása, szállítása

    A keményfacsapos faszerkezetek gyártása olcsóbb a rétegragasztott és szeglemezes tartókhoz képest, mert nem igényel drága gépeket, gyártási know-how-t, és gyorsabb, mert gyártás során nem kell különböző technológia időket (pl. ragasztásnál) betartani. A gyártás történhet üzemi körülmények között és a helyszínen is, ezt a gyártó cég körülményei és a gyártandó tartó méretei határozzák meg. A szerkezetet 95% -ban előregyártva készítjük, így minimális a helyszíni munka hely-, és időigénye. A keményfacsapos tetőszerkezet esetében minden beépítendő elemről gyártmányterv készül, ennek és az üzemszerű gyártásnak köszönhetően a hulladék minimális (pallókból még a 15 cm-eseket is fel tudjuk használni). Lehetőség van üzemi körülmények közötti sorozatgyártásra is. A tartók max. fesztávolsága két támasz esetén kb. 25m, több támasz esetén a korlátlan toldásoknak köszönhetően az ésszerűség szab határt. Nagyobb igénybevételnél általában a fő-, vagy él tartóknál a tartók keresztmetszetét meg lehet duplázni. Ha valamilyen okból a tartó egy eleme megsérül, lehetőség van a sérült rész vagy részek kicserélésére, akár a beépítés helyszínén is! A tartók szállítása általában fektetve történik, de kisebb magasság esetén történhet állítva is. A 15 m-nél hosszabb tartókat több darabban szállít(hat)juk a helyszínre, ahol csak össze kell illeszteni őket. Lehetőségek szerint az egész gyártást helyben is el lehet végezni.

Tűzvédelem

    A facsapos szerkezetek pallókból és deszkákból álló szelvények, önmagukban kb. 10-15 perces tűz hatására felelnek meg, ezért égéskésleltető szerrel szükséges azokat kezelni. A szerkezet nem tartalmaz fém kötőelemeket, ezért a tűzállósága nem korlátozódik a fémek lágyuláspontjára. Tűz esetén a csomópontok sem jelentenek nagyobb veszélyt a szerkezet állékonyságára. Kezelt faanyag felhasználásával vagy a keresztmetszet növelésével tudjuk az előírt tűzállósági időtartamra méretezni a szerkezetet.

Termékfejlesztés

A Nyíregyházi ÉP-FARM BT. a keményfa-csapos tartószerkezetek piacvezető gyártója Magyarországon. A közel egy évtizedes gyártási, szerelési és építési tapasztalatokkal rendelkező vállalkozás a faanyagú szerkezetek széles palettáját kínálja partnerei számára. Napjainkban a hagyományos faanyagú szerkezetek alkalmazását ”beárnyékolja” az acél és vasbeton, valamint a feszített beton szerkezetek térhódítása. Ez részben azzal magyarázható, hogy a nagy fesztávok nagy fa-keresztmetszeteket igényelnek, ami első közelítésben nem tűnik gazdaságosnak. Vállalatunk elképzelése szerint a faanyagú szerkezetek tervezésében szemléletváltozásra van szükség!

Nagyfesztávú tartószerkezetként előnyösen alkalmazhatók a viszonylag kis keresztmetszetekkel készülő faanyagú rácsos tartók. Az ehhez hasonló előregyártott szerkezetekkel az építési munka, az építési idő és annak költségei hatékonyan csökkenthetők. Ezek az előnyök a faanyagú tartószerkezeteket gazdaságossá tehetik! A faanyagú rudak továbbá keményfa csapos kapcsolatokkal is kialakíthatók, mely további előnyként homogén anyagú szerkezetet eredményez. Ezzel a megoldással minden acél vagy fémanyagú alkotóelem kiváltható a szerkezetből, mely így különösen agresszív környezetben is megállja a helyét. Jelenleg a keményfa csapos kapcsolatok modellezését és tervezését az érvényes szabványok nem tárgyalják.

Az ÉP-FARM Bt. e problémát a Debreceni Egyetem Építőmérnöki Tanszékével egy kutatásfejlesztési együttműködés keretében vizsgálja.

Képek

Alkalmazási lehetőségek

    Keményfacsapos tetőszerkezetek minden helyen alkalmazhatók, ahol fenyő faszerkezetek is beépíthetők. Optimális felhasználásuk 6m feletti fesztávnál kezdődik. Bármilyen tetőforma, sátor, manzárd, íves stb. készíthető belőlük. Méretezett szerkezetek, optimális az anyagkihasználásuk. Bizonyos esetekben a síkbeli tartószerkezet alsó öve egy fafödémnek felel meg, így még gazdaságosabbá teszi az alkalmazását. A következő oldalakon cégünk által kivitelezett keményfacsapos tetőszerkezetekről mutatunk példákat a fontosabb műszaki adatokkal, alkalmazhatósággal, kiegészítésként a tervező további megvalósult munkáinak terveivel, fotóival.
Beépíthető nyeregtetők Egyszerű magastetők Íves tetők Különleges egyedi tetők Nagyfesztávú nyeregtetők Manzárd tetők Terménytárolók Csarnokok

Beépíthető nyeregtetők

    Ezeknél a tetőszerkezeteknél cél a tetőtér minél jobb kihasználása. Ezt figyelembe véve ajánlunk különböző megoldásokat attól függően, hogy milyen funkciót tölt majd be az adott tér. (lakás, raktár, kiállító terem stb.)
Eötvös út 15. társasház tetőszerkezete.

    Az építtető a kétszintes társasház tetőterében is lakásokat kívánt kialakítani. A tető hajlásszöge lehetővé tette a tetőtérben egy plusz galéria szint kialakítását, ezzel növelve a lakások hasznos alapterületét. 2011-ben az épület tetőszerkezetében tűz ütött ki és annak egy része megsemmisült. A károsodott részek jellemzően nem dőltek össze, ha részben is, de ellátták tartószerkezeti funkciójukat. A tűz az utcai homlokzaton az eresz vonalát nem érte el, ezért ezt a részt nem is bontottuk vissza. A rácsos tartókat elvágtuk, majd az új tartókat a megmaradt résszel toldottuk össze, nem kevés időt és pénzt takarítva meg ezzel.

Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 514,2 m2 Beépített faanyag: 33,8 m3 m2-re levetítve: 0,066 m3/m2
Gyártási idő: 7 nap Szerelési idő: 4 nap  
Vissza

Egyszerű magastetők

    Jellemzően 6 m fesztáv feletti lefedések esetén alkalmazhatóak gazdaságosan, ahol a tetőtér kihasználása nem szempont. Családi házaknál a tetőszerkezetünk alkalmazása esetén nincs szükség külön födémszerkezetre. A rácsos tartók alsó öve ezt tökéletesen helyettesíti, alkalmas a gipszkarton mennyezet és a szigetelés rögzítésére. A tetőtér ebben az esetben is korlátozottan hasznosítható, igény szerint egy szokásos padlás-teherre is méretezhető.
Díszletház, Budapest

    Az épület nem más, mint az RTL Klub 2010 téli Való Világ műsorának helyszíne, egy átriumosan körbeépített épület. A tető önmagában 564 m2 melyet a nagyon szűkös határidő miatt csak előregyártva lehetett megépíteni. Az épület falai a helyszínen készültek rúd-elemekből. Az építés különlegessége volt, hogy a villa egy felülről részben nyitott acél kupola alatt helyezkedett el, amin a bejárat mindössze egy 220x200 cm-es garázskapu volt. Ezen keresztül lehetett mindent ölben bevinni és kézzel összerakni! A tető egyszerű zárt háromszög tartókból állt, amik kettő, vagy háromtámaszúak, (4,54 – 15,90 m hossz között), a hajlásszöge 25º. A tartók osztása 125-150 cm között változott. A legnagyobbakat – ahhoz hogy beférjenek a kapun – magasságban meg kellett osztani. (Saját megoldásunk van rá.) A tetőn a lécezés 5/5 zárléccel készült amelyre OSB lemezburkolat és bitumenes zsindelyfedés került.

Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 564 m2 Beépített faanyag: 28,81 m3 m2-re levetítve: 0,051 m3/m2
Gyártási idő: 5 nap Szerelési idő: 3 nap Szállítás: 2 db kamionon, részenként


Vissza

Íves tetők

    Időnként az építészek íves felületű tetőket is terveznek, amikre vagy fémlemez, vagy bitumenes zsindelyfedés kerül. Fedésre ez korrekt megoldás, de a tető tartószerkezetét eddig legfeljebb ragasztott fából lehetett elkészíteni. A keményfacsapos technológiánkkal mi íves felső felületű tetőket is tudunk készíteni, előregyártva, legyen szó kicsi vagy nagy fesztávról.
Budaörs – tornaterem lefedése

    Az általános iskola tornaterme 31. ÁÉV vasbeton szerkezetből épült, 24 m fesztávú, T-paneles lefedésű, külső vasbeton falpaneles, alacsony attikával. Az attika mögötti csatorna kicsi volt, az épület állandóan beázott. Az attika mögött egy új vasbeton koszorú készült, arra építettünk egy donga alakú tetőt, 24 m fesztávval, szakipari oromfalakkal. A körítő öltöző szárnyra is új tető került, szintén donga, csak kisebb ívvel. A tető a régi szigetelés megbontása és a födém terhelése nélkül épült, egyben lehetővé téve a födém hőszigetelésének utólagos megnövelését is!

Főbb műszaki adatok:
Tető alapterülete: 1312 m2 Beépített faanyag: 63 m3 m2-re levetítve: 0,048 m3/m2
Ófehértó – ravatalozó bővítése

    Az ófehértói ravatalozó felújítása során a meglévő és újonnan készült épületrészekre is keményfacsapos tetőszerkezet készült. Az új rész tetőszerkezet az érdekesebb mivel íves kialakítása miatt eltér a megszokott formáktól.

Főbb műszaki adatok:
Tető alapterülete: 266 m2 Beépített faanyag: 8,3 m3 m2-re levetítve: 0,031 m3/m2


Vissza

Különleges egyedi tetők

    Ezeket a tetőszerkezeteket a nagy fesztáv mellett a nagy tengelytávolság és az egyedi forma jellemzi. Általában látszó szerkezetek, gyalult, festett faanyagból készülnek.
Tornaterem tetőszerkezet, Kölcse

    A helyi általános iskola újonnan épült tormatermére is nagyfesztávolságú keményfacsapos tetőszerkezet került. Gyalult szerkezet, Hensotherm KS tűzvédő festékkel és védőlakkal bevonva.

Főbb műszaki adatok:
Főtartók fesztávolság: 19,70 m Főtartók hossza: 25,4 m Tartók távolsága: 4,0 m
Épület alapterülete: 745 m2 Beépített faanyag: 27,7 m3 M2-re levetítve: 0,037 m3/m2
Gyártási idő: 7 nap Szerelési idő: 7 nap (szelemenezéssel együtt) Beépített szelemen: 15/18 fűrészelt gerenda, 14,25 m3
Szállítása: kettő darabban
M43 autópálya - Makó - Sótároló tetőszerkezete

    Monolit vasbeton vázas épület, fatetővel. A tető eredetileg ragasztott fára volt tervezve, kéttámaszú, vonórúd nélküli főtartókkal. Mivel a tartókat így egyben kellett volna legyártani, szállíthatatlan méreteket kaptunk. A ragasztott fa tartók helyett ajánlottuk meg a főtartókat keményfacsapos rácsos tartókkal, amik a speciális kötések miatt két darabban gyárthatók és szállíthatók (a helyszíni kapcsolatban sincsenek acél szerelvények!). A facsapos tartónkat úgy kellett megtervezni, hogy minél kisebb mértékben térjen el a már bevált és engedélyezett formától. Ez leszűkítette ugyan a tervezői lehetőségeket, de a megrendelő számára végül elfogadható facsapos verzió született.

Főbb műszaki adatok:
Főtartók fesztávolság: 24,12 m Főtartók hossza: 26,1 m Tartók távolsága: 6,60 m
Épület alapterülete: 1088 m2 Beépített faanyag: 71 m3 M2-re levetítve: 0,065 m3/m2
Tartószerkezet tűzállósági teljesítménye: R15 Gyártási idő: 14 nap Szerelési idő: 7 nap (szelemenezéssel együtt)
Beépített szelemen: 12/24 KWH gerenda, 30 m3 Szállítása: kettő darabban
Aula tetőszerkezete, Nyírparasznya

A helyi általános iskola felújítása során az új és régi épületrészek egységesen keményfacsapos tetőszerkezetet kaptak. Összesen 2437 m2 tetőfedés, ebből az aula tetőszerkezete 286,7 m2, gyalult kivitelben.

Főbb műszaki adatok:
Főtartók fesztávolság: 18,80 m Főtartók hossza: 19,40 m Tartók távolsága: 2,9 m
Épületrész alapterülete: 286,7 m2 Beépített faanyag: 11,19 m3 m2-re levetítve: 0,039 m3/m2
Művelődési ház tetőszerkezete, Géberjén

    A művelődési ház felújítása során cél volt az épület akusztikájának növelése, ezért ferde alsóövű főtartókkal készült el a tetőszerkezet.

Főbb műszaki adatok:
Főtartók fesztávolság: 8,1 m Főtartók hossza: 10 m Tartók távolsága: 1,45 m
Épületrész alapterülete: 310 m2 m2-re levetítve: 0,042 m3/m2 Gyártási idő: 2 nap
Szerelési idő: 1 nap


Vissza

Nagyfesztávú nyeregtetők

A keményfacsapos csomóponti megoldás alkalmazásával 20-25 m-es fesztávolságú, kéttámaszú tartószerkezeteket is készíthetünk. Az előregyártás során a tartókat több, szállítható darabban gyártjuk le és a helyszínen daru segítségével illesztjük össze.
    A csomópontok merevsége miatt a tartó több részletben is biztonsággal mozgatható.
Sátoraljaújhely Iparcikk Áruház

    Ebben az esetben egy tört alaprajzú, hatalmas épület lefedését kellett megoldani, ahol a falak nyílásköze 21,24 m, belmagassága 4,5 m, belső támasz nélküli, csak külső falakkal. Bér üzletház lévén a bérlők ott választották le, ahol akarták. A megrendelő az ár, a karbantartási igény és a kivitelezés idő alapján döntött a keményfacsapos tetőszerkezet mellett. A tetőt a helyszínen, a kész padlón gyártottuk le, a tartókat egy, a falakon kívül álló daruval emeltük a helyükre.

Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 3725m2 Beépített faanyag: 242,125m3 m2-re levetítve: 0,065 m3/m2


Vissza

Manzárd tetők

    A tetőtereket a manzárd tetőszerkezetek alkalmazásával lehet legjobban kihasználni. A jobb kihasználást segíti, ha nincsenek előre meghatározott teherhordó falak, melyek a tető súlyát viselik. A keményfacsapos tetőszerkezet e változata mindezt lehetővé teszi akár 10-12 m-es fesztávolság esetén is.
Nyíregyháza, Kert köz 1-7.

    A 70-es években NO-FINES technológiával épült fsz. + 3 szintes, lapos tetős társasház tetejére új lakások épültek manzárd-tetős kialakítással. A kivitelezés során a meglévő tetőszigetelés minimális megbontásával és az attikák lebontásával a támaszszerelvények rögzítésének a helyén készült el a tetőszerkezet és a héjazat, elkerülve így az esetleges beázásokat. A lapos tető szigetelésének bontása már az új tető alatt történt meg! A tetőtéri lakásokon szokványos, függőleges síkú ablakok vannak, fülkékben, de normális szélességekkel. A tetőtérbe felvezetett lépcsők is utólag, a tető alatt készültek, masszív monolit vasbetonból.

Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 1539m2 Beépített faanyag: 76,95m3 m2-re levetítve: 0,05 m3/m2
Szerelési idő: 7 nap Szállítása: egy darabban


Vissza

Terménytárolók

    A tárolót termények szokásos alakja csonka gúla, ezért raktározásukhoz a meredek, A-alakú tetők a legelőnyösebbek. A tetőt mindig a tároló támfalaitól függetlenül készítjük, csak a meteorológiai terhekre méretezzük, erre pedig egy jó alakú fatető is alkalmas. A támfalakat mi csak előre gyártott vasbeton szögtámfalakból tervezzük, mert azoknak még alapozás sem szükséges.
Nábrád

    3 db, 24 m fesztávú gabonatároló, 54, 66 és 81 m hosszú, szerkezetileg azonos épületek.

Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 1710,7 m2 Beépített faanyag: 64,33 m3 m2-re levetítve: 0,037 m3/m2


Vissza

Csarnokok

    A keményfacsapos technológiával nem csak tetőszerkezeteket készíthetünk, hanem könnyűszerkezetes épületek tartószerkezeteit, oszlopait is tervezhetjük ezzel a módszerrel. Így teljes megoldást tud nyújtani, csarnokok, raktárépületek esetében is.
Nyíregyháza – Raktár épület

    Egy fakereskedéssel foglalkozó cégnek kézenfekvő volt, hogy faszerkezetű raktárépülettel bővítse telephelyét. Az alapanyagon túl a gyors kivitelezési idő is a keményfacsapos csarnokrendszer mellett szólt. Főbb Műszaki adatok:
Tető alapterülete: 397,7 m2 Beépített faanyag: 17,7 m3 m2-re levetítve: 0,044 m3/m2


Vissza"ÉP-FARM" Építőipari,
Mezőgazdasági, Kulturális és
Szolgáltató Betéti Társaság

4803 Vásárosnamény,
Iskola u. 52.


epfarmbt17@gmail.com

További ácsmunkák:
www.epfarmbt.hu


Szabó Zoltán építőmérnök, ácsmester: +(36)20-983-7608

Szabó Béla ácsmester: +(36)30-945-4304

Fax: +(36)45/478-256